Výročné správy Justičnej akadémie Slovenskej republiky

Justičná akadémia Slovenskej republiky každoročne vypracúva Výročnú správu o činnosti za predchádzajúci rok.

Výročná správa je spracovaná zodpovednými vedúcimi zamestnancami, resp. zamestnancami priamo sa podieľajúcimi na konkrétnych činnostiach a obsahuje vždy podstatné informácie týkajúce sa hlavnej činnosti akadémie, teda vzdelávania.

Podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 548/2003 Z.z. predkladá riaditeľ akadémie výročnú správu o činnosti akadémie za príslušný kalendárny rok na schválenie rade Justičnej akadémie Slovenskej republiky.

Podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona č. 548/2003 Z.z. predkladá riaditeľ akadémie ministrovi a generálnemu prokurátorovi výročnú správu o činnosti akadémie schválenú radou.

 

Prehľad výročných správ za jednotlivé roky pôsobenia akadémie:

Výročná správa za rok 2005
Výročná správa za rok 2006
Výročná správa za rok 2007
Výročná správa za rok 2008
Výročná správa za rok 2009
Výročná správa za rok 2010
Výročná správa za rok 2011
Výročná správa za rok 2012
Výročná správa za rok 2013
Výročná správa za rok 2014
Výročná správa za rok 2015
Výročná správa za rok 2016
Výročná správa za rok 2017
Výročná správa za rok 2018
Výročná správa za rok 2019
Výročná správa za rok 2020