Publikácie JA SR

Obal zborníka

Aktuálne otázky európskeho medzinárodné práva súkromného

© Justičná akadémia Slovenskej republiky, Slovenská asociácia európskeho práva, o. z.

Recenzia: JUDr. Peter Hulla, JUDr. Andrej Karpat, PhD., doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.

Rok vydania 2018

ISBN 978-80-973158-0-1, EAN ISBN 9788097315801

(kliknutím na obrázok zobrazíte súbor; typ: pdf, veľkosť: 1,59 MB)

   

Princíp spravodlivosti v trestnom a správnom súdnom konaní

© Justičná akadémia Slovenskej republiky

Recenzia: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.,

doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

Rok vydania 2016

ISBN 978-80-970207-9-8, EAN ISBN 9788097020798

(kliknutím na obrázok zobrazíte súbor; typ: pdf, veľkosť: 2,45 MB)

   

Prenos poznatkov do justičnej praxe:

Zásahy súdov do súkromnoprávnych úkonov

© Justičná akadémia Slovenskej republiky

Recenzia: doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Rok vydania 2015

ISBN 978-80-970207-8-1, EAN ISBN 9788097020781

(kliknutím na obrázok zobrazíte súbor; typ: pdf, veľkosť: 4,58 MB)

   

Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv

© Justičná akadémia Slovenskej republiky

Recenzia: doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

Rok vydania 2014

ISBN 978-80-970207-7-4, EAN ISBN 9788097020774

(kliknutím na obrázok zobrazíte súbor; typ: pdf, veľkosť: 1,09 MB)

   

Zvyšovanie kvality medzinárodného justičného vzdelávania v krajinách Vyšegradskej štvorky / Promoting International Training Cooperation in Visegrad Judicial Academies

© Justičná akadémia Slovenskej republiky

Rok vydania 2014

ISBN 978-80-970207-6-7, EAN ISBN 9788097020767

(kliknutím na obrázok zobrazíte súbor; typ: pdf, veľkosť: 1,12 MB)

   
obal

Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu

© Justičná akadémia Slovenskej republiky

Recenzia: doc. JUDr. Ján Husár, Csc., doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.

Rok vydania 2013

ISBN 978-80-970207-5-0, EAN ISBN 9788097020750

(kliknutím na obrázok zobrazíte súbor; typ: pdf, veľkosť: 1,15 MB)

   
obal knihy

Reforma súkromného práva na Slovensku a v Čechách

© Masarykova univerzita

Recenzia: doc. JUDr. Martin Janků, Ph.D., JUDr. Peter Hulla

Rok vydania 2013

ISBN 978-80-210-6626-7, EAN ISBN 9788021066267

(kliknutím na obrázok zobrazíte súbor; typ: pdf, veľkosť:  1,42 MB)

   
obal knihy

Dokazovanie v civilnom a tresnom konaní

© Justičná akadémia Slovenskej republiky

Recenzia: JUDr. Peter Hulla

Rok vydania 2012

ISBN 978-80-970207-4-3, EAN ISBN 9788097020743

(kliknutím na obrázok zobrazíte súbor; typ: pdf, veľkosť: 1,64 MB)

   

Európske a národné rozmery civilného práva, etický rozmer a zodpovednosť právnických profesií 

© Justičná akadémia Slovenskej republiky

Recenzia: doc. JUDr. Martin Janků, CSc., JUDr. Peter Hulla

Rok vydania 2011

ISBN 978-80-970207-3-6, EAN ISBN 9788097020736

(kliknutím na obrázok zobrazíte súbor; typ: pdf, veľkosť: 1,96 MB)

   
obal knihy

Záverečná štúdia "Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike"

© Justičná akadémia Slovenskej republiky

Recenzia: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D., Eric Minnegheer

Rok vydania 2010

ISBN 978-80-970207-2-9, EAN ISBN 9788097020729

(kliknutím na obrázok zobrazíte súbor; typ: pdf, veľkosť: 2,82 MB)

   
obal knihy

Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike

© Justičná akadémia Slovenskej republiky

Recenzia: JUDr. Peter Hulla, JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

Rok vydania 2009

ISBN 978-80-970207-0-5, EAN ISBN 9788097020705

(kliknutím na obrázok zobrazíte súbor; typ: pdf, veľkosť: 1,01 MB)

   
obal

Exekučné právo, legislatívny zámer

© Justičná akadémia Slovenskej republiky

Recenzia: JUDr. Peter Hulla

Rok vydania 2009

ISBN 978-80-970207-1-2, EAN ISBN 9788097020712

(kliknutím na obrázok zobrazíte súbor; typ: pdf, veľkosť: 633 KB)