Interné kontakty

Meno a priezvisko Funkcia Telefón E-mail
JUDr. Peter Hulla riaditeľ tel: 033 88 18 300
peter.hulla@justice.sk
JUDr. Lucia Čentéšová vedúci katedry verejného práva tel: 033 88 18 304
mob: 0911 784 721
lucia.centesova@justice.sk
Mgr.,PhD. Dominika Zavadová poverená vedením útvaru justičného vzdelávania a justičných databáz tel: 033 88 18 328
mob: 0911 770 377
dominika.zavadova@justice.sk
Mgr. Pavlína Kráľovičová poverená vedením oddelenia justičných databáz tel: 033 88 18 315
mob: 0908 450 299
pavlina.kralovicova@justice.sk
doc. JUDr. PhD. LL.M. Kristián Csach tel: 033 88 18 328
kristian.csach@justice.sk
Ing. Ľuboš Hrivňák poverený vedením útvaru ekonomiky a vnútornej správy tel: 033 88 18 309
mob: 0905 756 772
lubomir.hrivnak@justice.sk
JUDr. Dagmar Hupková odborný referent pre medzinárodné vzťahy, poverená vedením kancelárie akadémie tel: 033 88 18 305
mob: 0910 960 345
dagmar.hupkova@justice.sk
Ing. Peter Psota vedúci oddelenia informatiky, štatistiky a správy budov tel: 033 88 18 316
mob: 0905 872 466
peter.psota@justice.sk
PhDr. Gabriela Urbanská vedúci oddelenia justičného vzdelávania tel: 033 88 18 313
mob: 0911 960 972
gabriela.urbanska@justice.sk
JUDr. Beáta Mikulová odborný referent vzdelávania - justičné databázy tel: 033 88 18 314
beata.mikulova@justice.sk
Mgr. Mária Pešková asistent - tajomník, sekretariát riaditeľa akadémie tel: 033 88 18 301, 033 88 18 302
mob: 0905 872 461
maria.peskova@justice.sk
Mgr. Petra Václavíková referent útvaru justičného vzdelávania a justičných databáz tel: 033 88 18 307
petra.vaclavikova@justice.sk
Natália Strapáková referent útvaru justičného vzdelávania a justičných databáz tel: 033 88 18 310
natalia.strapakova@justice.sk
Tatiana Krušinská referent knižnice tel: 033 88 18 318
tatiana.krusinska@justice.sk, kniznica@ja-sr.sk
Eva Rajnohová referent útvaru ekonomiky a vnútornej správy tel: 033 88 18 312
eva.rajnohova@justice.sk
Martina Špániková referent útvaru ekonomiky a vnútornej správy tel: 033 88 18 306
martina.spanikova@justice.sk
Janka Bilská účtovník tel: 033 88 18 308
janka.bilska@justice.sk
Elena Šteineckerová mzdár tel: 033 88 18 317
elena.steineckerova@justice.sk
Marián Baláž poverený vedením DP Omšenie tel: 032 65 52 015
mob: 0910 960 364
marian.balaz@justice.sk
Recepcia, Detašované pracovisko v Omšení tel: 032 65 52 016
recepcia.omsenie@justice.sk
Fax, Detašované pracovisko v Omšení tel: 032 65 52 017
Fax, Justičná akadémia SR Pezinok tel: 033 88 18 320