Základné informácie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

podujatia, ktoré pre Vás Justičná akadémia pripravuje v aktuálnom roku, si môžete pozrieť v nasledujúcich tabuľkách, v ktorých sú podujatia rozdelené podľa charakteru a cieľovej skupiny jednotlivých vzdelávacích podujatí, resp. podľa projektu, v rámci ktorého sa uskutočňujú, a to nasledovne:
 

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené iba tzv. "aktívne podujatia", t. j. také semináre, na ktoré sa je možné prihlásiť (pozvánky odoslané predsedovi NS SR, predsedom krajských súdov, resp. GP SR). V tabuľkách sa nezobrazujú podujatia, na ktoré uplynula lehota na prihlasovanie, ale ešte sa neuskutočnili. V prípade záujmu je nutné kontaktovať Justičnú akadémiu Slovenskej republiky.

Tabuľka č. 1 - PRÍPRAVNÉ VZDELÁVANIE <<<< kliknite na nadpis pre zobrazenie tabuľky
- obsahuje vzdelávacie aktivity, ktoré sú určené pre právnych čakateľov prokuratúry a vyšších súdnych úradníkov v rámci ich prípravy na justičné skúšky, resp. v rámci prípravy vyššieho súdneho úradníka na výkon jeho funkcie v rozsahu stanovenom v ust. § 3 až 8 zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch.

Tabuľka č. 2 - CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE <<<< kliknite na nadpis pre zobrazenie tabuľky
- obsahuje vzdelávacie aktivity určené primárne pre sudcov a prokurátorov, pričom niektoré podujatia sú určené aj pre probačných a mediačných úradníkov ako aj pre vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a právnych čakateľov prokuratúry.

Tabuľka č. 3 - JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE <<<< kliknite na nadpis pre zobrazenie tabuľky
- obsahuje vzdelávacie podujatia pre cieľovú skupinu: sudcovia, prokurátori, vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a právni čakatelia prokuratúry, predmetom ktorých je výučba anglického, francúzskeho a nemeckého jazyka.