Verejné obstarávanie - archív

Verejné obstarávania rok 2020

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky "Opravy a údržba kancelárskych strojov"

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Príloha č. 1 Výzvy - Návrh cenovej ponuky

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky "Opravy a údržba kancelárskych strojov"

Vyhodnotenie prieskumu trhu


Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky "Mäso a mäsové výrobky"

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Príloha č. 1 Výzvy - Návrh cenovej ponuky

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky "Mäso a mäsové výrobky"

Vyhodnotenie prieskumu trhu


Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky "Čistiace výrobky (OM)"

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Príloha č. 1 Výzvy - Návrh cenovej ponuky

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky "Čistiace výrobky (OM)"

Vyhodnotenie prieskumu trhu


Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky "Hlboko mrazené výrobky"

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Príloha č. 1 Výzvy - Návrh cenovej ponuky

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky "Hlboko mrazené výrobky"

Vyhodnotenie prieskumu trhu


Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky "Čistiace výrobky (PK)"

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 Výzvy - Návrh cenovej ponuky

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky "Čistiace výrobky (PK)"

Vyhodnotenie prieskumu trhu 


Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky "Kancelárske potreby"

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 Výzvy - Návrh cenovej ponuky

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky "Kancelárske potreby"

Vyhodnotenie prieskumu trhu


Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Tonerové náplne"

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 1 Výzvy

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky "Tonerové náplne"

Vyhodnotenie prieskumu trhu


Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky"

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 1 Výzvy

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky "Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky"

Vyhodnotenie prieskumu trhu


Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Káva, čaj a príbuzné produkty"

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č.1 Výzvy

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky "Káva, čaj a príbuzné produkty"

Vyhodnotenie prieskumu trhuVerejné obstarávania za rok 2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky "Dodávka chemikálii na úpravu vody"

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 1 Výzvy

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky "Dodávka chemikálii na úpravu vody"

Vyhodnotenie prieskumu trhu


Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky "Dodávka chemikálii na úpravu vody"

Z R U Š E N Á  V Ý Z V A

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 1 Výzvy


Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky "Opravy a údržba bezpečnostných zariadení" (hasiace prístroje)

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 1 Výzvy

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky "Opravy a údržba bezpečnostných zariadení" (hasiace prístroje)

Vyhodnotenie prieskumu trhu


Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky "Opravy a údržba bezpečnostných zariadení" (elektronický zabezpečovací systém)

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 1 Výzvy

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky "Opravy a údržba bezpečnostných zariadení" (elektronický zabezpečovací systém)

Vyhodnotenie prieskumu trhu


Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky "Opravy a údržba výťahov"

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 1 Výzvy

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky "Opravy a údržba výťahov"

Vyhodnotenie prieskumu trhu


Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky "Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia" (schodiskové plošiny pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou)

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 1 Výzvy

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky "Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia" (schodiskové plošiny pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou)

Vyhodnotenie prieskumu trhu


Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky "Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia" (technológie bazénu a vírivej (kanadskej) vane)

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 1 Výzvy

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky "Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia" (technológie bazénu a vírivej (kanadskej) vane)

Vyhodnotenie prieskumu trhu


Výzva na predloženie indikatívnej cenovej ponuky v rámci určenia predpokladanej hodnoty zákazky „Poradenské služby v oblasti ochrany osobných údajov"

Výzva: „Poradenské služby v oblasti ochrany osobných údajov"

Príloha č. 1: Návrh cenovej ponuky

Zápisnica z určenia predpokladanej hodnoty zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Poradenské služby v oblasti ochrany osobných údajov"

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 Výzvy - Návrh cenovej ponuky

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky „Poradenské služby v oblasti ochrany osobných údajov"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

 

Verejné obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z.z.