Členovia rady

Zoznam členov rady Justičnej akadémie IV. funkčné obdobie

 

JUDr. Jana Bajánková, predsedníčka, zvolená Súdnou radou SR od 01.07.2017 do 01.07.2022, predsedníčka občianskoprávneho kolégia, Najvyšší súd Slovenskej republiky

JUDr. Martin Bargel, podpredseda, zvolený Súdnou radou SR od 28.01.2019 do 28.01.2024, predseda senátu trestnoprávneho kolégia, Najvyšší súd Slovenskej republiky

JUDr. Roman Greguš, člen, zvolený Súdnou radou SR od 18.10.2017 do 18.10.2022, predseda, Krajský súd v Nitre

JUDr. Jaroslav Chlebovič, člen, zvolený Súdnou radou SR od 28.01.2019 do 28.01.2024, predseda senátu, trestnoprávne kolégium, Krajský súd v Košiciach

JUDr. Peter Odaloš, člen, menovaný ministrom spravodlivosti SR na návrh generálneho prokurátora SR od 01.09.2016 do 31.08.2021, námestník krajského prokurátora pre trestný úsek, Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici

JUDr. Branislav Pospíšil, člen, menovaný ministrom spravodlivosti SR od 22.11.2017 do 22.11.2022, advokát a vysokoškolský pedagóg, Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola v Bratislave

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., člen, menovaný ministrom spravodlivosti SR od 20.02.2019 do 20.02.2024, profesor, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

JUDr. Boris Tóth,  člen, zvolený Súdnou radou SR od 28.01.2019 do 28.01.2024, predseda, Krajský súd v Bratislave

doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., členka, menovaná ministerkou spravodlivosti SR od 15.03.2021 do 15.03.2026, docentka, Katedra občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

 

 

Prvé funkčné obdobie (2004 - 2009) členov Rady Justičnej akadémie - zoznam členov a zasadnutia

Druhé funkčné obdobie (2009 - 2014) členov Rady Justičnej akadémie - zoznam členov a zasadnutia

Tretie funkčné obdobie (2014 - 2019) členov Rady Justičnej akadémie - zoznam členov a zasadnutia