Knižnica

prihláška do knižnice objednanie rešerše

požičanie knihy zásielkovou službou

 
 
Knižnica Justičnej akadémie Slovenskej republiky SR bola zriadená 1. augusta 2006. Je špecializovanou knižnicou, ktorej úlohou je informačne podporovať vzdelávanie zamestnancov a spolupracovníkov Justičnej akadémie SR, poskytovať komplexné, spoľahlivé a aktuálne informácie pre sudcov, prokurátorov a čakateľov pôsobiacich v slovenskej justícii.
Používateľmi knižnice sú:
 • zamestnanci Justičnej akadémie SR, stáli a externí členovia pedagogického zboru,
 • účastníci vzdelávacích podujatí Justičnej akadémie SR,
 • ostatní pracovníci rezortu Ministerstva spravodlivosti SR a Generálnej prokuratúry SR.
Knižničný fond knižnice tvoria:
 • knihy,
 • periodické dokumenty,
 • elektronické dokumenty (CD, DVD),
 • interné materiály zo vzdelávacích procesov.
Súčasné  druhové zloženie knižničného fondu:
 • počet kníh: 3922
 • počet časopisov: 526
 • počet elektronických dokumentov: 23
 • počet titulov odoberaných časopisov: 33
Tematická štruktúra knižničného fondu:
 • 77 % knižničného fondu tvoria dokumenty z jednotlivých odborov práva,
 • 23 % knižničného fondu tvoria dokumenty z ostatných vedných odborov (ekonómia, spoločenské vedy, prírodné vedy, slovníková a encyklopedická literatúra).
Typová štruktúra knižničného fondu
 • literatúra (monografie, zborníky, učebnice atď.) tvorí 58,1 % knižničného fondu
 • právne predpisy (texty primárnych a sekundárnych právnych predpisov, komentáre) tvoria 21,7 % knižničného fondu,
 • judikatúra tvorí 5,7 % knižničného fondu,
 • príručky (encyklopédie, slovníky, lexikóny atď.) tvoria 14,5 % knižničného fondu.
Jazyková štruktúra knižničného fondu
 • dokumenty v slovenskom a českom jazyku tvoria 67 %
 • dokumenty v cudzích jazykoch tvoria 33 %, z toho 68 % v angličtine.
Knižničná činnosť je plne automatizovaná. Podmienky využívania knižnice, práva a povinnosti používateľov sú obsiahnuté v Knižničnom a výpožičnom poriadku.