Verejné obstarávanie - aktívne

Verejné obstarávania  - rok 2021

 

Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky "Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty"

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 1 - Návrh cenovej ponuky

 

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky "Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty"

Vyhodnotenie prieskumu trhu

 


Pranie a chemické čistenie

Výzva na predkladanie cenových ponúk "Pranie a chemické čistenie"

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 1 - Návrh cenovej ponuky

 

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky "Pranie a chemické čistenie"

Vyhodnotenie prieskumu trhu

 


Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky "Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci"

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 1 Výzvy - Návrh cenovej ponuky

 

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky "Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci"

Vyhodnotenie prieskumu trhu