Prokurátori, sudcovia a tréning vo veciach trestných činov motivovaných nenávisťou (PAHCT)

odihr logo

 

Členské štáty Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (ďalej len „OBSE") uznali spoločenskú nebezpečnosť trestných činov podmienených nenávisťou a zhodli sa na potrebe účinného zákroku proti nim. Za týmto účelom Kancelária OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ďalej len „ODIHR") vyvinula program školenia proti trestným činom z nenávisti v oblasti vzdelávania prokurátorov a sudcov (ďalej len PAHCT). Cieľom PAHCT je zvýšiť efektívnosť ich práce pri vyšetrovaní trestných činov a zabezpečiť potrestanie osôb usvedčených z ich správania.

Program PAHCT v podmienkach Slovenskej republiky zabezpečuje Justičná akadémia Slovenskej republiky (ďalej len „JA SR") v súčinnosti s ODIHR na základe uzatvoreného Memoranda o porozumení medzi Justičnou akadémiou Slovenskej republiky a úradom OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR).

V rámci programu PAHCT sa predpokladá zabezpečenie školenia trénerov. Títo boli nominovaní Generálnym prokurátorom Slovenskej republiky ako aj predsedom kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré sa uvedeného školenia zúčastnia. Predmetné školenie pod názvom "Tréning trénerov. Prokurátori, sudcovia a tréning vo veciach trestných činov motivovaných nenávisťou (PAHCT)" sa uskutoční v dňoch 26.-28.11.2018 v priestoroch detašovaného pracoviska JA SR v Omšení s nasledovným programom.

Finančné podmienky implementácie PAHCT

Finančné podmienky implementácie PAHCT sú dohodnuté v Memorande o porozumení medzi Justičnou akadémiou Slovenskej republiky a Úradom OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) týkajúce sa implementácie tréningových programov prokurátorov vo veciach trestných činov motivovaných nenávisťou (PAHCT). Pokiaľ ide o ODIHR, ten hradí náklady vzťahujúce sa na zamestnancov a školiteľov ODIHR, týkajúce sa ubytovania, cestovného, stravovania a odmien, ďalej preklad školiacich materiálov a tlmočnícke služby v priebehu školenia a vyhodnocovanie školenia.

JA SR hradí náklady vzťahujúce sa na implementáciu seminárov PAHCT, ktoré zahŕňajú poskytnutie školiaceho priestoru pre uskutočnenie vzdelávacích podujatí a školiacich pomôcok a tiež náklady týkajúce sa ubytovania a stravovanie účastníkov školenia.

Školiaci materiál - Prokurátori, sudcovia a tréning vo veciach trestných činov motivovaných nenávisťou (PAHCT) 

 

Programy podujatí v rámci spolupráce s OBSE pri implementovaní PAHCT:

Program podujatia 26.11.-28.11.2018 - Tréning trénerov

Program podujatia 23.05.-24.05.2019 - prvé školenie

Program podujatia 16.04.-17.04.2020 - druhé školenie - NEZREALIZOVANÉ (covid-19)