Zahraniční partneri Justičnej akadémie

Justičná akadémia Slovenskej republiky aktívne spolupracuje v rámci európskeho justičného priestoru s viacerými národnými i nadnárodnými inštitúciami, ktorých hlavnou náplňou činnosti je vzdelávanie sudcov, prokurátorov a ďalších pracovníkov justície.

 

Medzi najvýznamnejších partnerov Justičnej akadémie s nadnárodnou pôsobnosťou patria najmä tieto vzdelávacie inštitúcie:

 

  • ERA (Europäische Rechtsakademie) - Európska akadémia práva so sídlom na adrese:
    Metzer Allee 4, D-54295 Trier, Bundes Republik Deutschland

 

  • EJTN (European Judicial Training Network) - Európska sieť justičného vzdelávania so sídlom na adrese:
    Rue du Luxembourg, 16B; B-1000 Brussels; Belgium 

 

Najvyššiu formu medzinárodnej spolupráce inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie sudcov a prokurátorov predstavuje bilaterálny zmluvný rámec. Justičná akadémia Slovenskej republiky má uzatvorené dvojstranné  medzinárodné dohody o spolupráci s týmito partnermi:

 

 

  • s ENM (Ecole Nacionale de la Magistrature) - francúzska Národná škola pre vzdelávanie sudcov a prokurátorov (text dohody podpísanej dňa 1. októbra 2009 v slovenskom a v francúzskom jazyku);