Prieskum ukázal vysoký záujem o pokračovanie v odbornom jazykovom vzdelávaní v anglickom jazyku

Justičná akadémia Slovenskej republiky uskutočnila v termíne od 22. februára 2021 do 26. februára 2021 prieskum ohľadom záujmu o pokračovanie v odbornom jazykovom vzdelávaní v anglickom jazyku. Do prieskumu sa zapojilo 171 účastníkov vzdelávania, ktorí budú končiť III. semester v apríli 2021.  

O pokračovanie v odbornom jazykovom vzdelávaní v anglickom jazyku on-line formou na vyššej odbornej úrovni prejavilo záujem 97 % účastníkov prieskumu (celý dotazník je k dispozícii TU).

Jazykové vzdelávanie je súčasťou národného projektu s názvom "Rozvoj systém špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov".  Prebieha on-line v malých skupinách pravidelne 2-krát týždenne po 90 minút počas pracovných dní. Obsah vzdelávania bol pripravený na mieru podľa dosiahnutej úrovne jazykovej znalosti v každej študijnej skupine. Každá študijná skupina absolvuje vzdelávací kurz v odbornej právnickej terminológii v rozsahu 40 vyučovacích hodín za jeden semester, tzn. celkovo 120 hodín vzdelávania počas troch semestrov s možnosťou získania záverečného certifikátu osvedčujúceho základnú, dobrú alebo výbornú znalosť právnickej terminológie z anglického jazyka.

Ďakujeme všetkým účastníkom za pravidelnú účasť na kurzoch ako aj za prejavenú dôveru :-)