Od januára 2021 pokračuje vzdelávanie v odbornej právnickej terminológii v anglickom jazyku

Od januára 2021 pokračuje vzdelávanie v odbornej právnickej terminológii v anglickom jazyku. Úspešní absolventi prvého semestra (účastníci od apríla 2020) začnú III. semester a súčasne začne od januára 2021 aj II. semester pre úspešných absolventov - účastníkov od septembra 2020. 

 

Kurzy začnú v januári a budú prebiehať do apríla 2021. Aj v ďalšom semestri bude jazykové vzdelávanie prebiehať on-line v malých skupinách pravidelne 2-krát týždenne po 90 minút počas pracovných dní. Obsah vzdelávania je pripravený na mieru podľa dosiahnutej úrovne jazykovej znalosti v každej študijnej skupine. Každému účastníkovi bude v najbližších dňoch zaslaný e-mailom rozvrh hodín a prístupové linky, prostredníctvom ktorých bude prebiehať vzdelávanie.

Každá študijná skupina absolvuje vzdelávací kurz v odbornej právnickej terminológii v rozsahu 40 vyučovacích hodín za jeden semester, tzn. celkovo 120 hodín vzdelávania počas troch semestrov s možnosťou získania záverečného certifikátu osvedčujúceho základnú, dobrú alebo výbornú znalosť právnickej terminológie z anglického jazyka.

Jazykové vzdelávanie je súčasťou národného projektu s názvom "Rozvoj systém špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov". Pre účastníkov - sudcov, prokurátorov a justičných zamestnancov - je účasť na odborných jazykových kurzoch anglického jazyka bezplatná.