Hodnotenie odborného jazykového vzdelávania v anglickom jazyku

Justičná akadémia Slovenskej republiky uskutočnila v termíne od 02. marca 2021 do 09. marca 2021 prieskum ohľadom hodnotenia odborného jazykového vzdelávania v anglickom jazyku. Do prieskumu sa zapojilo 202 účastníkov vzdelávania.

Účastníci vyjadrili veľkú spokojnosť, hodnotenie „veľmi spokojný/á" 82,2 % (166 účastníkov), hodnotenie „spokojný/á" 17,3 %, (35 účastníkov) hodnotenie „neutrálne" 0,5 % (1 účastník) - dotazník (prieskum hodnotenia).

Jazykové vzdelávanie je súčasťou národného projektu s názvom "Rozvoj systém špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov".  Prebieha on-line v malých skupinách pravidelne 2-krát týždenne po 90 minút počas pracovných dní. Obsah vzdelávania bol pripravený na mieru podľa dosiahnutej úrovne jazykovej znalosti v každej študijnej skupine. Každá študijná skupina absolvuje vzdelávací kurz v odbornej právnickej terminológii v rozsahu 40 vyučovacích hodín za jeden semester, tzn. celkovo 120 hodín vzdelávania počas troch semestrov s možnosťou získania záverečného certifikátu osvedčujúceho základnú, dobrú alebo výbornú znalosť právnickej terminológie z anglického jazyka.